Exotic Shorthair

Von Bengodi

Marita Golz
Rayener Str. 31
47506 Neukirchen-Vluyn 

Tel.: 0157 / 71721160
E-Mail